محسنی اژه ای
تایین موضع بانک مرکزی به درخواست رئیس قوه قضایی

رئیس قوه قضایی خواستار تعیین موضع بانک مرکزی در رابطه با رمزارزها شد

تایین موضع بانک مرکزی به درخواست رئیس قوه قضایی در جلسه شورای عالی قضایی
SAB
بانک سعودی هم به ریپل پیوست

بانک سعودی بریتانیایی خدمات تسویه دلاری مبتنی بر ریپل را برای مشتریان خود راه اندازی می کند.

بانک سعودی بریتانیایی سرویس تسویه حساب فرامرزی دلار آمریکا را با پشتیبانی ریپل راه اندازی کرده است