تهران
خریدمسکن
خرید مسکن

خانه های یک ملیاردی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی تهران جزییات طرح ساخت واحدهای کوچک متراژ برای جوانان و زوج‌های جوان را اعلام و برآورد خرید این واحدهای مبله را یک میلیارد تومان ذکر کرد.