تهران
افزایش نرخ بهره بانکی فدرال رزرو
دادگاه جمهوری آفریقای مرکزی پیشنهاد مناقصه قانونی بیت کوین را رد کرد

دادگاه جمهوری آفریقای مرکزی پیشنهاد مناقصه قانونی بیت کوین را رد کرد

دادگاه عالی آفریقا روز دوشنبه اعلام کرد که پیشنهاد جمهوری آفریقای مرکزی برای ساختن زمین و منابع طبیعی برای ارزهای دیجیتال مغایر با قانون اساسی است. این بزرگترین رویای کشور برای ظهور به عنوان برترین مرکز ارزهای دیجیتال در آفریقا بود.