تهران
crypto-mining-gID_2
استخراج بیت کوین در آخرین تعدیل سخت تر شده است

استخراج بیت کوین در آخرین تعدیل سخت تر شده است

بر اساس داده های BTC.com ، ماینرهای بیت کوین روز سه شنبه با افزایش 0.95 درصدی شاهد تعدیل دیگری در سختی استخراج بودند.