تهران
lebnan
تشدید بحران اقتصادی لبنان

لبنان؛ سومین بحران اقتصادی بزرگ جهان در ۱۵۰ سال گذشته

احزاب لبنانی در کمال ناباوری، حتی با وجود فشارهای خارجی حاضر به کوتاه‌آمدن از سهم خود برای تشکیل دولت وفاق ملی نیستند و مذاکرات ۴نخست‌وزیر پیشنهادی با رئیس‌جمهور تاکنون با شکست مواجه شده است. این در حالی است که براساس گزارش اخیر بانک جهانی، بحران اقتصادی لبنان، «سومین» بحران اقتصادی بزرگ در ۱۵۰ سال گذشته (پس از شیلی در دهه ۱۹۶۰ و اسپانیا در دهه ۱۹۸۰ میلادی) معرفی شده است.