تهران
هیئت وزیران
اوراسیا و ایران اقداماتی را برای تقویت روابط تجاری انجام می دهند

اوراسیا و ایران اقداماتی را برای تقویت روابط تجاری انجام می دهند

تهران - ایرنا - اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات برای گسترش همکاری ها به منظور تقویت مبادلات تجاری با ایران در مسکو برگزار می شود.