تهران
فاقد تصویر شاخص
قیمت بیت کوین علیرغم پذیرش رو به رشد همچنان به کاهش خود ادامه می دهد

قیمت بیت کوین علیرغم پذیرش رو به رشد همچنان به کاهش خود ادامه می دهد

شاخص تسلط بر بازار بیت کوین (DI) برای اولین بار در چند ماه اخیر به زیر 40 درصدرسیده است.داده ها حاکی از آن است که دارندگان بیت کوین به افزایش تلاش های خود برای انباشت بیت کوین در طول افت مداوم ادامه می دهند.