تهران
فاقد تصویر شاخص
صادرات استان گلستان طی 5 ماه نسبت به سال 50 درصد رشد داشته است

صادرات استان گلستان طی ۵ ماه نسبت به سال ۵۰ درصد رشد داشته است

ارزش صادرات استان گلستان در شمال شرق ایران در پنج ماهه نخست سال جاری (31 اسفند تا 31 مرداد) نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد افزایش یافت. یک مقام استانی اعلام کرد.