تهران
فاقد تصویر شاخص
نظرسنجی: مردم آریزونا می خواهند استخراج اورانیوم در نزدیکی گراند کنیون را ممنوع کنند

نظرسنجی: مردم آریزونا می خواهند استخراج اورانیوم در نزدیکی گراند کنیون را ممنوع کنند

یک نظرسنجی جدید از رای دهندگان احتمالی در آریزونا حاکی از حمایت قوی و دو حزبی از ممنوعیت دائمی استخراج اورانیوم جدید در نزدیکی گراند کانیون - و امیدواری برای تصویب قانون حفاظت از گراند کنیون است، لایحه ای که این عمل را برای همیشه ممنوع می کند.