تهران
۱۴۸۵۰۳۵_۴۴۱
وزارت نیرو: وزارت بهداشت با واحد متخلف تولید اکسیژن برخورد کند

وزارت نیرو:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، به دنبال کشف مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در یک واحد تولید اکسیژن و گازهای طبی، معاون وزیر نیرو در امور برق وانرژی با ارسال نامه‌ای به حریرچی معاون وزیر بهداشت، خواستار نظارت بر شرکت‌های دارویی و برخورد قانونی با شرکت متخلف شد.