تهران
فاقد تصویر شاخص
به گزارش AFR، پلیس فدرال استرالیا واحد رمزنگاری را تشکیل می دهد

به گزارش AFR، پلیس فدرال استرالیا واحد رمزنگاری را تشکیل می دهد

بر اساس گزارشی از بررسی مالی استرالیا (AFR)، پلیس فدرال استرالیا (AFP) واحد جدیدی برای ارزهای دیجیتال راه اندازی کرده است.