تهران
فاقد تصویر شاخص
استرالیا برنامه تحقیقاتی را برای کشف فرصت های دارایی دیجیتال آغاز می کند

استرالیا برنامه تحقیقاتی را برای کشف فرصت های دارایی دیجیتال آغاز می کند

25 موسسه برجسته در استرالیا گرد هم آمده اند تا یک برنامه تحقیقاتی را برای بهره مندی از فرصت های حاصل از دیجیتال سازی دارایی ها آغاز کنند.