تهران
۱۶۳۰۲۹۳۵۰۲۷۲۷۵۹۸۰۰
عقب‌نشینی دلا‌ر با دو سیگنال

عقب‌نشینی دلا‌ر با دو سیگنال

روز یکشنبه، زمانی برای اصلاح قیمت دلار بود. اصلاح قیمت دلار با دو سیگنال صورت گرفت، افت واردات در مردادماه و درخواست رئیسی برای مدیریت بازار ارز. در دومین روز هفته، بازار از همان ابتدای روز جانی برای رشد نداشت و به سرعت مرز ۲۸ هزار تومانی را از دست داد.