تهران
۱۳۹۹۱۰۲۴۰۰۰۵۷۵_Test_PhotoN
رشد غیرمتعارف مصرف برق بین ۲تا ۵بامداد در اردیبهشت ماه

دلایل وزارت نیرو برای مقصر بودن مزارع رمزارز در کمبود برق اعلام شد

داده‌های مربوط به مصرف برق در بازه زمانی مبنای مقایسه در ساعات ۲ تا ۵ بامداد روزهای اردیبهشت ماه سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که رشد غیرمتعارف شدیدی در میزان مصرف برق در این ساعات و روزهای کم بار در بخش‌های غیرصنعتی بزرگ صورت گرفته است.