تهران
۲۳۳۹۴۶۸۷۱۵۹۷۵۵۸۶۲۲
لوکاشنکو از بلاروسی ها می خواهد ارز دیجیتال را استخراج کنند تا توت فرنگی را در خارج از کشور انتخاب کنند

لوکاشنکو از بلاروسی ها می خواهد ارز دیجیتال را استخراج کنند تا توت فرنگی را در خارج از کشور انتخاب کنند

الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور به کارگران توصیه کرد به جای مهاجرت برای پر کردن مشاغل کشاورزی کم درآمد در لهستان و آلمان در کشور خود بمانند. رهبر بلاروس به منبع درآمد جایگزین اشاره کرد و خاطرنشان کرد: برق کافی در بلاروس برای تأمین معدن ارزهای رمزنگاری شده وجود دارد.