تهران
۷۲۶۶۰
ماینرهای غیر قانونی شرکت بورس 3 بیت کوین استخراج کردند

ماینرهای غیر قانونی شرکت بورس ۳ بیت کوین استخراج کردند

این ماینرها از خرداد سال 1399 که بورس در بحرانی‌ترین وضعیت خود به سر می‌برد به مدت چند ماه در شرکت بورس تهران نصب شده و حدود 3 بیت‌کوین استخراج رمزارز داشته است.