تهران
نفت
وزیر نفت: ایران آماده کمک به امنیت جهانی انرژی است

وزیر نفت: ایران آماده کمک به امنیت جهانی انرژی است

اوجی پس از نشست اوپک پلاس در روز دوشنبه گفت: از نظر مسائل فنی و عملی، کمیته فنی مشترک اوپک پلاس در سناریوی پایه خود پیش‌بینی کرده است که مازاد عرضه به تقاضای جهانی نفت در سال 2022 به 400 هزار بشکه در روز برسد. که حدود 600 هزار بشکه در روز کمتر از پیش بینی ماه قبل است.