تهران
cryptocurrency-g83c62a5cf_1280
این کشورها بهترین قانون مالیات رمزنگاری را دارند: تحقیق

این کشورها بهترین قانون مالیات رمزنگاری را دارند: تحقیق

بر اساس تحلیل Coincub، آلمان، ایتالیا و سوئیس سه بهشت ​​مالیاتی ارز دیجیتال برای ساکنان هستند.