تهران
بارسلونا
باشگاه بارسلونا پیشنهاد های اسپانسرینگ شرکت های ارز دیجیتال را رد کرد

باشگاه بارسلونا پیشنهاد های اسپانسرینگ شرکت های ارز دیجیتال را رد کرد

بر اساس گزارشی که روزنامه ورزشی محلی مارکا منتشر کرد،باشگاه فوتبال حرفه ای اسپانیایی بارسلونا چندین قرارداد اسپانسرینگ پیراهن بسیار پرسود ارائه شده توسط شرکت های ارز دیجیتال را به تصویب رساند.