تهران
unnamed
بانک خصوصی برتر ایتالیا بانک جنرالی به کاربران اجازه خرید بیت کوین را می دهد

بانک خصوصی برتر ایتالیا بانک جنرالی به کاربران اجازه خرید بیت کوین را می دهد

بیش از 300000 مشتری بانک جنرالی در سال جاری قادر به خرید و نگهداری بیت کوین خواهند بود.این ویژگی از طریق شراکت بانک با پلتفرم ارزهای دیجیتال Conio فعال شد که در برنامه بانک خانگی بانک جنرالی ادغام خواهد شد.