تهران
فاقد تصویر شاخص
پلتفرم سرمایه گذاری کریپتو برزیل Bluebenx به دلیل اتهامات هک برداشت ها را متوقف می کند

پلتفرم سرمایه گذاری کریپتو برزیل Bluebenx به دلیل اتهامات هک برداشت ها را متوقف می کند

Bluebenx،یک پلتفرم سرمایه گذاری ارز دیجیتال مستقر در برزیل،هفته گذشته به دلیل هک ادعایی که باعث از دست دادن بیش از 31 میلیون دلار شرکت شد،برداشت ها را به تعلیق در آورد.