تهران
فاقد تصویر شاخص
بوئنوس آیرس ممکن است سیستم های بلاک چین را برای پرداخت کمک های اجتماعی پیاده کند

بوئنوس آیرس ممکن است سیستم های بلاک چین را برای پرداخت کمک های اجتماعی پیاده کند

داریو نیتو،یک قانونگذار در شهر بوئنوس آیرس، لایحه‌ای را ارائه کرده است که از سیستم‌های بلاک چین برای پرداخت کمک‌های اجتماعی استفاده می‌کند تا این فعالیت‌ها شفاف‌سازی شود.