تهران
بورس
TEDPIX (بورس) در روز سه شنبه 3800 امتیاز کاهش می یابد

TEDPIX (بورس) در روز سه شنبه ۳۸۰۰ امتیاز کاهش می یابد

تهران- تدپیکس، شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران روز سه شنبه با 3875 واحد کاهش به رقم 1.441 میلیون واحد رسید.