تهران
۱۴۷۸۲_۳۰۹
قانونی شدن بیت کوین در السالوادور با سقوط قیمت و مشکلات فنی همراه شده است

قانونی شدن بیت کوین در السالوادور با سقوط قیمت و مشکلات فنی همراه شده است

سقوط ده درصدی قیمت بیت کوین و مشکلات فنی والت رسمی دولت السالوادور هم‌زمان با قانونی شدن استفاده از بیت کوین در این کشور، مشکلاتی به وجود آورده است.