تهران
فاقد تصویر شاخص
در بحبوحه ممنوعیت مشعل گاز در کلرادو(از ایالت های جنوب غربی آمریکا)، گزارش نشان می‌دهد که بیش از نیمی از شرکت‌های نفتی و گازی بیت‌کوین زیادی دریافت می‌کنند.

در بحبوحه ممنوعیت مشعل گاز در کلرادو(از ایالت های جنوب غربی آمریکا)، گزارش نشان می‌دهد که بیش از نیمی از شرکت‌های نفتی و گازی بیت‌کوین زیادی دریافت می‌کنند.

در نوامبر 2020، کلرادو شعله ور شدن گاز، تهویه و انتشار گاز خام در جو را ممنوع کرد.در حالی که ایالت صد ساله دارای تعداد زیادی سایت چاه است، گزارش اخیر نشان می دهد که تقریباً نیم دوجین شرکت نفت و گاز کلرادو از سیستم های کاهش شعله ور شدن گاز به بیت کوین استفاده می کنند و این شرکت ها بیت کوین زیادی به دست می آورند.