تهران
tajik
همکاری ایران و تاجیکستان

امضای ۲ تفاهم‌نامه در حوزه کار و رفاه بین ایران و تاجیکستان

عبدالملکی  همچنین در حاشیه اجلاس شانگهای در دیدار با وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، اظهار کرد: دولت سیزدهم تاکید ویژه‌ای بر توسعه روابط با کشورهای منطقه دارد. با توجه به توافق ها و تفاهم های سران دو کشور و توسعه مناسبات اقتصادی دوجانبه، وظیفه دو وزارتخانه است که این تفاهم ها را تحقق بخشند