تهران
۰۴-ff-imports_1109-ab
تجارت خارجی H1 ایران با 47 درصد افزایش به 45 میلیارد دلار رسید

تجارت خارجی H1 ایران با ۴۷ درصد افزایش به ۴۵ میلیارد دلار رسید

تجارت خارجی غیرنفتی ایران در نیمه اول سال جاری میلادی (21 مارس تا 22 سپتامبر) به 79.1 میلیون تن به ارزش 45 میلیارد دلار رسید که 47 درصد رشد ارزش را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.