تهران
تد کروز بیت کوین خرید
تد کروز در سقوط بازار بیت کوین خرید

تد کروز در سقوط بازار بیت کوین خرید

رافائل تد کروز،سناتور جوان جمهوری خواه تگزاس،از سخنان خود در مورد بیت کوین دفاع کرد و در عمل (BTC) خرید.بر اساس یک پرونده مالی که در روز جمعه 4 فوریه ارائه شد،کروز در 25 ژانویه بین 15 تا 50 هزار دلار بیت کوین را با استفاده از کارگزاری ریور خریداری کرد.