تهران
نفت
احیای توافق هسته ای ایران می تواند به طور چشمگیری قیمت نفت را تغییر دهد - اگر این اتفاق بیفتد

احیای توافق هسته ای ایران می تواند به طور چشمگیری قیمت نفت را تغییر دهد – اگر این اتفاق بیفتد

بازگشت توافق هسته ای ایران می تواند قریب الوقوع باشد – و همراه با آن، بازگشت مقدار زیادی نفت به بازارهای بین المللی نفت خام.
فاقد تصویر شاخص
صادرات مجدد از امارات باعث زیان 500 میلیون دلاری ایران در سال می شود

صادرات مجدد از امارات باعث زیان ۵۰۰ میلیون دلاری ایران در سال می شود

سالانه یک میلیون کانتینر متعلق به ایران در دبی تخلیه و بارگیری می شود که 500 میلیون دلار برای امارات به همراه دارد.