تهران
minner
مصرف برق رمز ارزهای غیرمجاز معادل مصرف ۳ کلانشهر

مصرف برق رمز ارزهای غیرمجاز معادل مصرف ۳ کلانشهر

خدادادی افزود: کسب سود از طریق ماینینگ غیرمجاز در واقع سوءاستفاده از رانت دسترسی به برق یارانه‌ای است که اثرات منفی جبران ناپذیری بر اقتصاد، صنایع و محیط زیست کشور دارد.