تهران
Johnny-Depp-NFT-1536×975
جانی دپ بازیگر آمریکایی مجموعه NFT را راه اندازی کرد

جانی دپ بازیگر آمریکایی مجموعه NFT را راه اندازی کرد

بازیگر مشهور جانی دپ قرار است مجموعه ای از توکن های غیر قابل تعویض را منتشر کند که دوستان و قهرمانان او را در آثارهنری که شخصا خلق کرده است،نشان می دهد.