تهران
download (18)
یا بیت کوین می تواند از 6,00,000 عبور کند؟جزئیات خالق اتریوم و پولکادات آینده احتمالی ارز دیجیتال

آیا بیت کوین می تواند از ۶,۰۰,۰۰۰ عبور کند؟جزئیات خالق اتریوم و پولکادات آینده احتمالی ارز دیجیتال

گاوین آندرسن ، توسعه دهنده اولیه بیت کوین و بنیانگذار Ethereum و Polkadot ، آینده ای را مشخص می کند که BTC به رقم سرسام آور 6000،000 دلار در هر سکه برسد.