تهران
فاقد تصویر شاخص
ایران با دوگانه سوز شدن ناوگان حمل و نقل عمومی 370 میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می کند

ایران با دوگانه سوز شدن ناوگان حمل و نقل عمومی ۳۷۰ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می کند

تهران - رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: ایران طی دو سال گذشته با تبدیل 213 هزار وسیله نقلیه عمومی به خودروهای دوگانه سوز توانسته بیش از 370 میلیون لیتر بنزین صرفه جویی کند.