تهران
فاقد تصویر شاخص
دادگاه روسیه ارز دیجیتال را به عنوان وسیله پرداخت به رسمیت می شناسد

دادگاه روسیه ارز دیجیتال را به عنوان وسیله پرداخت به رسمیت می شناسد

رسانه های روسی گزارش دادند که دادگاه سن پترزبورگ مقدار زیادی ارز رمز نگاری شده توسط قربانی در یک پرونده اخاذی را به عنوان وسیله پرداخت به رسمیت شناخته است. دفتر دادستانی در دومین شهر بزرگ روسیه این حکم را در یک سابقه توصیف می کند.