تهران
حقوق
افزایش حقوق

افزایش مزد کارگران وکارمندان طبق وعده داده شده

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار لرستان گفت: درخواست جامعه کارگری افزایش مجدد دستمزد طبق قول و وعده‌ای است که به تیم مذاکره‌کننده داده شده و ما نیز بی‌صبرانه منتظر جلسه شورای‌عالی کار در رابطه با افزایش حقوق کارگران هستیم.