تهران
ارزدکس – رکود تجارت
«دنیای‌اقتصاد» ادعای « تجارت خارجی ایران در قله ۴۰ ساله» را راستی‌آزمایی می‌کند

رکورد تجارت بدون روتوش

خبرنگار ارزدکس به نقل از دنیای‌اقتصاد : تجارت ایران در سال۱۴۰۱ رکورد ۴۰ساله را شکسته است؟ این ادعایی ‌است از سوی دولت که در نگاه اول و بررسی ارزش تجارت خارجی ...