تهران
شیک شک
زنجیره ای فست فود Shake Shack پاداش بیت کوین را برای مشتریان با استفاده از برنامه نقدی آزمایش می کند

فست فود زنجیره ایی Shake Shack پاداش بیت کوین را برای مشتریان با استفاده از برنامه نقدی آزمایش می کند

رستوران‌های زنجیره‌ای آمریکایی Shake Shack به مشتریانی که از راه‌آهن پرداخت کارت نقدی Cash App،یعنی Cash Card استفاده می‌کنند، پاداش بیت‌کوین می‌دهد.