تهران
re
غذای فرانسوی با شیبا اینو

شیبا اینو در رستوران فرانسوی

رستوران Le Bistrot d'Eleonore et Maxence، یک رستوران مستقر در پاریس در نزدیکی کلیسای سنت فرانسیس خاویر، با توجه به برچسب‌هایی که مردم محلی روی درهای آن دیده‌اند، شروع به پذیرش ارز دیجیتال سفید داغ کرده است.