تهران
رمزارزملی
رییس کل بانک مرکزی: رمز ارز ملی اوایل سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی می‌شود

رییس کل بانک مرکزی: رمز ارز ملی اوایل سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی از تصویب رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار خبر داد. علی صالح آبادی افزود مقدمات راه اندازی رمز ارز ملی در حال انجام است و اوایل سال آینده راه اندازی می شود.
کیش
مشاور رییس جمهوری و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: ارایه خدمات بانکی و پولی در قالب اهداف نسل دوم و سوم مناطق آزاد تجاری لازمه تحقق اهداف اقتصادی کشور است و در این راستا کیش به سرآمد ارایه این خدمات تبدیل می شود.

کیش سرآمد ارایه خدمات بانکی و پولی بین المللی می‌شود

مشاور رییس جمهوری و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: ارایه خدمات بانکی و پولی در قالب اهداف نسل دوم و سوم مناطق آزاد تجاری لازمه تحقق اهداف اقتصادی کشور است و در این راستا کیش به سرآمد ارایه این خدمات تبدیل می شود.
iran-mining
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی کشورها به صورت آزمایشی استفاده از رمزارز ملی را آغاز کرده‌اند، گفت: در آینده رمزارز ملی به صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد و در حال حاضر بانک مرکزی در حال بررسی آن است و امیدواریم ضوابط آن در شورای پول و اعتبار نهایی می‌شود.

رمز‌ارز ملی به صورت آزمایشی راه‌اندازی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی کشورها به صورت آزمایشی استفاده از رمزارز ملی را آغاز کرده‌اند، گفت: در آینده رمزارز ملی به صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد و در حال حاضر بانک مرکزی در حال بررسی آن است و امیدواریم ضوابط آن در شورای پول و اعتبار نهایی می‌شود.