تهران
CBDC-trial-of-Digital-Ruble
روبل دیجیتال

قانون صدور روبل دیجیتال به امضای پوتین رسید

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه روز گذشته قانون صدور روبل دیجیتال در این کشور را امضا کرد. با امضای این قانون، هفته آینده روبل دیجیتال در روسیه عرضه خواهد شد. ...