تهران
زیلیکا
بازار NFT زیلیکا

زیلیکا به زودی بازار NFT خودش را افتتاح خواهد کرد

ین بازار جدید به عنوان پلتفرمی که موقیعت مناسبی برای تصاحب بخش قابل توجهی از بازار NFT دارد، جایگاه زیل سواپ به عنوان برترین پلتفرم فعال در اکوسیستم زیلیکا را تثبیت خواهد کرد.