تهران
السالوادور
ساحل بیت کوین بیش از 203 میلیون دلار سرمایه گذاری زیرساختی در السالوادور دریافت خواهد کرد

ساحل بیت کوین بیش از ۲۰۳ میلیون دلار سرمایه گذاری زیرساختی در السالوادور دریافت خواهد کرد

ال زونته، ساحلی در السالوادور که به دلیل استفاده از ارز رمزنگاری شده مجدداً به عنوان بیت کوین بیچ تعمید یافته است،سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را به عنوان بخشی از برنامه استراتژیک دولت السالوادور دریافت خواهد کرد.