تهران
برق
استخراج

شناسایی ۳۰۰۰ مرکز غیر مجاز استخراج رمز ارز

وی درباره شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز نیز گفت: تاکنون ۳۶۴۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی شده است که از این مراکز ۱۹۶ هزار و ۲۳۳ ماینر کشف شده است. وی ادامه داد: توان برق مصرفی این مراکز ۵۷۰ مگاوات در محل مصرف بود که برای تولید این میزان برق باید نیروگاهی به بزرگی ۷۵۰ مگاوات احداث می‌شد که با شناسایی این مراکز تعداد بسیار زیادی از مردم از خاموشی برق نجات یافتند.