تهران
فاقد تصویر شاخص
مالزی 1720 دستگاه استخراج بیت کوین را در سرکوب سرقت برق توقیف کرد

مالزی ۱۷۲۰ دستگاه استخراج بیت کوین را در سرکوب سرقت برق توقیف کرد

پلیس مالزی در پی شکایات عمومی، عملیات استخراج بیت کوین را تعطیل و 1720 دستگاه استخراج بیت کوین را در یک سرکوب بزرگ سرقت برق توقیف کرد.