تهران
switzerland_0706
افزایش رشد اقتصادی سوپیس

رشد اقتصادی سوئیس مثبت شد

سوئیس نیز همانند سایر همسایگان خود قرنطینه سراسری و محدودیت‌های گسترده در فعالیت‌های کسب‌وکارها وضع کرده که همین مساله موجب کاهش شدید تقاضای مصرفی و جریان سرمایه‌ای شده است. در بین بخش‌های مختلف، تفریح و سرگرمی با رشد ۹/ ۵۲ درصدی بهترین عملکرد را در بین بخش‌های مختلف داشته است و پس از آن نیز فعالیت رستوران و هتلداری با ۹/ ۴۸ درصد قرار دارند.