تهران
کلان داده

Big Data یا کلان داده چیست و چه اهمیتی دارد؟

بیگ دیتا چیست؟ بیگ دیتا یا کلان داده (Big Data) مبحثی نسبتا جدید در بازاریابی های مدرن امروزی است که به جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات حجیم در زمانی کوتاه می باشد.