تهران
سینا
سینا استوی آزاد شد

سینا استوی به صورت تحت الحفظ آزاد شد؛ سرمایه کاربران صرافی کریپتولند چه زمانی بازگردانده می‌شود؟

سینا استوی، مالک صرافی کریپتولند و خالق توکن بریج ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به صورت تحت الحفظ آزاد شد.