تهران
اطلاعیه
شرکت حقوقی بریتانیا Gunnercooke می گوید که اکنون پرداخت های رمزنگاری را می پذیرد

شرکت حقوقی بریتانیا Gunnercooke می گوید که اکنون پرداخت های رمزنگاری را می پذیرد

شرکت حقوقی بریتانیا،Gunnercooke، ادعا می کند که یکی از اولین شرکت های حقوقی بزرگ در کشور است که پرداخت های رمز نگاری را می پذیرد.