تهران
فاقد تصویر شاخص
صادرات پتروشیمی طی 5 ماه سال گذشته 38 درصد افزایش یافته است

صادرات پتروشیمی طی ۵ ماه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: ارزش صادرات پتروشیمی ایران در پنج ماهه نخست سال جاری (31 اسفند تا 22 مرداد) نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38 درصد افزایش یافته است. اداره (ایریکا) اعلام کرد.