تهران
thumbs_b_c_f629764bc6c27196ddbd4fda273584a4
ضرر ۶ میلیارد دلاری قطعی برق به صنعت فولاد

ضرر ۶ میلیارد دلاری قطعی برق به صنعت فولاد

انجمن فولاد درخواست کرده است که گاز صنایع فولاد در فصول پاییز و زمستان قطع نشود، و بازپرداخت تسهیلات اخذشده توسط شرکت‌های زنجیره، پرداخت اقساط مالیاتی و سایر دیون دولتی تولیدکنندگان فولاد، به مدت ۶ ماه امهال شود.